Son Yıllarda Su Depolarına Olan Talebin Artmasının 10 Nedeni

Günümüzde artık birçok alanda farklı malzeme ve ekipmanlar kullanmaktayız. Çünkü teknoloji her geçen gün gelişiyor ve hayatlarımıza yeni teknolojiler girmektedir. Hal böyle olunca plastik su deposu gibi ürünlerin girmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Bu tarz ürünlerin bireysel kullanım amaçları doğrultusunda da kullanılmaktadır. Öte yandan bu depolar, endüstriyel kullanım için de önemli bir rol oynar. Özellikle, büyük endüstriyel işletmeler, suyun bol miktarda ve kaliteli bir şekilde sağlanmasını gerektirir.

Depolama ürünleri, endüstriyel işletmeler için gerekli olan suyun toplanması ve dağıtılması için kullanılır. Ayrıca, endüstriyel atık suların arıtılması için de depolar kullanılır. Bu sayede, atık suların doğaya zararlı maddeler içermeyen bir şekilde geri dökülmesi sağlanır. Depolama ürünlerine olan talebin artmasının 10 nedeni aşağıdaki gibidir:

1) Nüfus Artışı

Nüfus artışı, daha fazla su ihtiyacını beraberinde getirir. Bu nedenle, depolarının kapasitesinin artırılması gerekebilir. Artan nüfus, kişi başına düşen su miktarını artırmak ile birlikte içme suyuna olan talebin artmasına yol açmaktadır. Nüfus artışı sebebiyle birçok ülke yağmur suyu depolama sistemlerine geçmektedir. Bireysel anlamda geçişler daha çok kentlerde görülürken, endüstriyel açıdan da yağmur suyu hasadı sistemleri kurulmaktadır.

2) Kentleşme

Kentleşme, su ihtiyacını artıran bir diğer nedendir. Özellikle büyük şehirlerde su ihtiyacı daha fazladır ve bu nedenle depoların kapasitesi de artırılabilir. Bilim insanları artan nüfus üzerinde bir araştırma yaptılar ve dünya genelinde metropollerde nüfusa temiz suyun sağlanmasının zorlaşacağı öngörülmüştür. Bu kentler arasında malesef ki İstanbul’da bulunmaktadır. Nitekim

Güney Afrika’da bulunan Cape Town, su sıkıntısı yaşayan metropollerden bir tanesidir. Bu açıdan yağmur suyu toplama sistemleri öncelikli önlem olarak görülürken, uzmanlar kontrollü kentleşme sağlanması gerektiğini söylemektedir.

3) İklim Değişikliği (Küresel Isınma)

İklim değişikliği, su kaynaklarının azalmasına ve suya erişimin zorlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, sahip olduğunuz depolarının kapasitesinin artırılması gerekebilir. Bunun yanında günümüzde iklim krizi için ülkeler arasında birlik sağlanırken, yaşam kaynağımız olan tatlı su kaynakları koruma altına alınmaktadır.

4) Tarım ve Endüstri

Tarım ve endüstri, su ihtiyacı olan sektörlerdir ve bu nedenle depolama ürünlerine olan talebin artmasına neden olabilir. Tarım alanında depo kullanımı bu ürünlere olan talebi etkileyebilir. Tarım alanında depo kullanımı, tarımın yapılacağı alanın toprak koşullarına göre değişebilir. Örneğin, kurak bölgelerde tarım alanları bu tankları daha fazla kullanabilir, çünkü orada doğal olarak az miktarda su vardır ve tarım için depodan su çekilmesi gerekebilir. Aynı şekilde, depoların daha yoğun kullanıldığı bölgelerde tankların doldurulma hızı daha yavaş olabilir ve bunun sonucunda depo olan talebi daha fazla olabilir. 

5) Turizm

Turizm sektörü, su ihtiyacı olan bir sektördür ve turizm bölgelerinde depoların kapasitesinin artırılması gerekebilir. Çünkü en çok gıda israfını turizm sektörü vermektedir. Yapılan bu israfın en azından su ile ilgili bölümün önü kesilebilir.

6) Kırsal Alanlar(Köyler)

Kırsal alanlar, suya erişim açısından zorluklar yaşayabilirler ve bu nedenle depolarının kullanımını veya kullanılıyorsa kapasitesinin artırılması gerekebilir. Bu tarz kullanımlar özellikle hayvancılık alanında artmaktadır. Hal böyle olunca genellikle paslanmaz su deposu kullanımı artmaktadır. Çünkü bu tanklar darbelere oldukça dayanıklıdır. Öte yandan suyu serin tutabilme özelliğine sahiptir. Genellikle bu tarz alanlarda yaşamını sürdüren insanlar yakın bir su kaynağından suyu depolara çekerek kullanmaktadır.

7) Orman Yangınları

Orman yangınları, su kaynaklarını tüketir ve depolarının kullanımını gerektirebilir. Yalnızca orman yangınları değil, şehir içerisinde yaşanan yangınlara müdahale etmek için de kullanılabilir. Bu tarz afetlere en azından ön müdahalenin yapılmasını sağlar.

8) Depremler

Depremler, su kaynaklarını etkileyebilir ve kullanılan depolarının kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Deprem ülkemizin en çarpıcı gerçeklerinden birisidir. Çünkü ülke olarak fay hattının yoğunluğu fazladır. Bu sebepten ötürü sürekli olarak deprem çantası hazırlamak hepimize ögütlenmektedir. Bir afet anında kullanılmak üzere depolama ürünleri oldukça işlevsel olabilmektedir. Hatta hayat kurtarıcı bile olabilir.

9) Sağlık Sorunları

Sıtma ve diğer sağlık sorunları, suyun temizlenmesi ve dağıtılması depolara olan talebi arttırılabilir. Suya ulaşımın önünün kesilmesi sağlık sorunlarının artmasına yol açabilir. Bunun yanında insan hayatının temizlikten uzaklaşmasına neden olarak mikropların artmasına sebep olabilir. Bu durum ölümcül pandemilere yol açabilir.

10) Endüstriyel Kullanım (Üretim)

Endüstriyel kullanım için depolar, birçok farklı şekillerde kullanılabilir. En basit tabirle endüstriyel işletmelerin üretim sırasında kullandıkları suyun toplanması ve depolanması için kullanılabilir. Bunun yanında endüstriyel atık suların arıtılması ve endüstriyel işletmelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak, bacalarından çıkan gazların su buharı olarak temizlenmesi, soğutma sistemlerinde kullanılan suyun toplanması ve depolanması, hammadde ihtiyacını karşılamak için kullandıkları suyun toplanması ve depolanması amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. Tabi bu kullanımlarda deponun tasarımına ve hammaddesine dikkat etmek gerekmektedir.

Paylaş

İletişim Formu
Aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Loading...